LEESOBSERVATIES

Voor mij het beste boek van 2015. Je maakt wat mee als je dit boek leest. Dat gebeurt al aan het begin van de roman als de mannelijke hoofdpersoon, Lotto, door een onverwachte gebeurtenis met lege handen staat. Zijn ontreddering wordt zo geniaal beschreven dat ook de lezer zich afvraagt hoe het in godsnaam verder moet. Waar zijn al die honderden bladzijden nog voor nodig? vroeg ik me af. Dat is geniaal van de schrijfster. Maar die pagina's worden heel goed gevuld, kan ik je verzekeren. Daarvoor zorgt de vrouw die hij nog gaat ontmoeten.  

Het is een huwelijksportret, dat me echt raakte. Ik heb nog nooit zo met de ups en downs van een huwelijk meegeleefd. Seks heeft in het huwelijk van Lotto en Mathilde wel de overhand, maar dat geeft niet, dat is misschien ook wel het beste. Ik vind het in ieder geval een solide basis voor een goed huwelijk. Ook leuk is dat beide echtelieden nauwelijks weet hebben van elkaars turbulente jaren voordat ze elkaar leerden kennen. Ware dat wel het geval geweest, dan zou dat wel eens contraproductief hebben kunnen werken.

Anderen geloven niet in deze relatie. Er worden zelfs weddenschappen op afgesloten. 

Zo zet Lauren Groff de lezer telkens op het verkeerde spoor. Dat spel beheerst ze, zoals een goede schrijver betaamt, perfect. Je slaat de bladzijde om en Pats! zit je ineens in Frankrijk. Frankrijk!!?? Wat heeft dat land te maken met wat ik nu weet?

Lauren Groff, schrijf alstublieft gauw weer een nieuw boek!

 

FRAGMENT(EN)

'Hoe is dat?' zei Natalie zachtjes. 'Getrouwd zijn, bedoel ik.'
'Een eeuwigdurend feestmaal en je eet en eet en raakt nooit verzadigd, 'zei Lotto.
'Kipling noemde het een heel lang gesprek,' zei Mathilde.
Lotto keek naar zijn vrouw en raakte haar wang aan. 'Ja,'zei hij.

Chollie leunde voorover naar Danica, die de andere kant op leunde. 'Ik krijg een miljoen van je,' fluisterde hij.
'Wat?'snauwde ze. Ze snakte naar een kippenpoot, maar moest eerst een berg salade naar binnen werken voordat ze van zichzelf iets vets mocht eten.
'Vorig jaar bij hun housewarming,' zei Chollie. 'We hebben toen om een miljoen gewed dat ze binnen een jaar gescheiden zouden zijn. Jij hebt verloren.'

Ze keken naar Lotto en Mathilde, zo knap, de stille spil van de tuin, van de draaiende wereld. 'Ik weet het niet. Hoeveel ervan is geveinsd?' zei Danica. 'Ik zie een zwarte kant. Waarschijnlijk doet hij alsof hij trouw is en zij alsof het haar niets kan schelen.'
'Wat ben jij vals,' zei Chollie bewonderend. 'Wat heeft Lotto jou geflikt? Was jij een van zijn miljoenen veroveringen? Ze houden allemaal nog van hem. Ik kwam die Bridget tegen die zichzelf op de uni zijn vriendin noemde en ze begon te janken toen ze naar hem vroeg. Hij was de liefde van haar leven.'